Makam  na rekonstrukcii, tak necum, nezavadzaj lebo to nikdy nedokoncim. што ты улыбаешся ???